Hoşgörü Üzerine

İnsanlar doğaları gereği hata yapmaya mahkumdurlar. Ve bu hatalarından ders çıkarabildikleri kadar bilgiye sahiptirler. Bu bilgi insanları üstün bir mertebeye taşır. Cahillikten bilgeliğe geçiş gibi. Tabi burdaki bilgelik, her şeyi bilen manasında değil, bir şeyleri bilme anlamında kullanılmıştır. Veya başka bir deyişle beşerlikten insanlığa geçiş anlamındadır. Çünkü insan doğduğunda sadece biyolojik varlıktır, bu da onu beşer yapar. Ancak büyüdükçe, etrafındakileri anlamlandırmaya başladıkça beşerlikten kurtulur ve insan olmaya başlar.

Continue Reading

Gayip

Kayboldum
Kayıp oldum
Gayboldum
Gayip oldum
Bilinmezde oldum
Bilinmez oldum
Biri bulabilirdi belki
Ama kendimin bile bulacağı bir “Şey” kalmayınca
Bilinmezin kendisi oldum
Gayip oldum
Gayboldum
Kayıp oldum
Kayboldum…

Continue Reading

Tanrı Saf İyiliktir

İnsanda varolan cüzzi kötülük,nasıl olurda Tanrı’da külli olamaz?
Soru yanlış bir önerme içerir. Şöyle ki;Kötülük diye bir şey yoktur,sadece iyiliğin olmayışı vardır.Dolayısıyla Tanrı saf iyiliktir ve O’nun eksikliği kötülüğün ortaya çıkmasına sebep olur. İyilikten vazgeçmeyin…

Continue Reading